Недержавні пенсійні фонди є дуже важливим і вагомим інструментом заохочення та мотивації персоналу будь-якого підприємства. Соціально-відповідальні роботодавці зазвичай дуже ретельно піклуються щодо репутації свого підприємства та досить часто вступають у конкурентну боротьбу за найяскравіші таланти на ринку праці. 

     Здійснюючи відрахування на пенсійні рахунки своїх працівників, підприємства створюють додаткові стимули та програми мотивації.

     Крім того, запроваджуючи співпрацю з НПФ в інтересах своїх робітників та проводячи консультації та роз’яснення щодо пенсійних заощаджень та «розумних» інвестицій – роботодавець безсумнівно підіймає фінансову грамотність та досвідченість своїх працівників, долучає до кращих світових стандартів пенсійного забезпечення.

     Відрахування до недержавних пенсійних фондів також надає роботодавцям ряд податкових пільг:

   • внески в НПФ відносяться на валові витрати підприємства у повному обсязі. У відповідності до п. 134.1.1 Податкового кодексу (ПК) України об’єктом обкладання податком на прибуток є прибуток з джерелом походження в Україні та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства у відповідності з національними положеннями (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різницю, що виникає у відповідності з положеннями розділу III "Податок на прибуток підприємств" ПК. ПК не передбачає різниць з коригування фінансового результату до оподаткування на суми страхових внесків з недержавного пенсійного страхування.

   • пенсійні внески не відносяться до фонду оплати праці и не обкладаються зборами у соціальні фонди. Таким чином, можливо економити 22% фонду оплати праці. Пунктом 1 частини першої Стт.7 Закону No2464 передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі. Згідно з п.3.5 Інструкції No5 від 13.01.2004 р. внески підприємств за договорами пенсійного страхування робітників і членів їх родин не відносіться до фонду оплати праці.

   • пенсійні внески не обкладаються податком на доходи фізичних осіб, що дає можливість додатково економити 18%. У склад загального доходу робітника, що оподатковується не включаються суми страхових внесків, сплачених на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення, якщо такі суми не перевищують 15% місячної заробітної плати робітника, але не більше 2,5 розміру мінімальної заробітної плати встановленої Законом про Державний бюджет на відповідний рік (пп. "в" пп. 164.2.16 ПК).

 
Адреса адміністратора НПФ Європа
04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23, літера "А".
Телефон адміністратора
НПФ Європа
0-800-501-925
Напишіть нам:
info@npfeurope.com.ua